Прийомна сім’я

]]>

Статистика говорить про те, що в наші дні прийомна сім’я давно перестала вважатися соціальним виключенням. Сімейні й самотні люди, а в деяких країнах — сімейні пари людей одного і того ж статі, висловлюють бажання взяти дитину в прийомну сім’ю. Виховання дітей у прийомних сім’ях визначається, в першу чергу, віком усиновленої дитини. Від цього ж фактора залежать і проблеми прийомної сім’ї.

Прийомна сім’я і новонароджений

Зазвичай кожна прийомна сім’я віддає перевагу усиновити дитину новонародженого віку — незважаючи на те, що це створить майбутнім батькам достатньо складнощів. Як відомо, перші шість місяців є для дитини періодом, коли він найбільш сильно пов’язаний зі своєю матір’ю енергетично. А в перші три місяці життя годівля грудьми надає дитині чисто практичну допомогу — наприклад, воно на 33% зменшує вірогідність виникнення у нього астми або гастроентериту.

Таким чином, особливості прийомної сім’ї в даному випадку позначаються тим, що новим батькам, ймовірно, в якійсь мірі доведеться спілкуватися з біологічною матір’ю дитини — за умови, що це виявиться можливим. Подібний фактор може викликати у прийомних батьків почуття невпевненості і певної боязні.

Це — цілком нормальна і передбачена експертами ситуація, яка є першою проблемою прийомної сім’ї, яка взяла на виховання немовляти. У таких випадках прийомним батькам слід пам’ятати про те, що існує служба психологічної допомоги прийомним сім’ям, фахівці якої допоможуть їм справитися з виниклою складністю.

Підліток у прийомній сім’ї

Рішення взяти дитину в прийомну сім’ю має бути особливо добре обдуманим, якщо мова йде про дітей більш старшого віку. У подібних випадках прийомним батькам найчастіше доводиться стикатися з позицією заперечення і неприйняття, яку може зайняти дитина.

Особливо великого терпіння і такту вимагає підліток у прийомній сім’ї. Дитина такого віку сприймає свою нову сім’ю і прийомних батьків (особливо мати!) Двояко. З одного боку, це — жінка, яка пропонує йому свою турботу і любов, з іншого боку — без його волі вона асоціюється у нього з його біологічною матір’ю, яка його зрадила і покинула.

Підліток у прийомній сім’ї набагато гостріше, ніж діти більш молодшого віку, відчуває наступні почуття:

 • страх перед невідомим;
 • страх, що в сьогоденні або майбутньому прийомна сім’я від нього відмовиться — так само, як це вже трапилося з ним в минулому, з її біологічними батьками.

Тому основні моменти виховання у прийомній сім’ї треба постаратися направити на те, щоб погасити в дитині ці страхи. Як цього добитися? Експерти вказують на два моменти:

 • прийомні батьки не повинні проявляти про дитину патологічну сверхзаботу;
 • прийомні батьки повинні бути повністю вільні від почуття провини або докорів сумління перед дитиною, не намагаючись тримати відповідь за дії його біологічних батьків.

Як сказати дитині, що вона живе в прийомній сім’ї?

У якому віці дитині краще говорити про те, що він усиновлена і живе в прийомній сім’ї? Сьогодні всі психологи сходяться в одному: робити це треба, коли дитина перебуває в молодшому віці. Щодо більш конкретного терміну думки експертів розходяться. Одні вважають, що це треба робити в 8-річному віці. Інші вважають, що треба почекати, поки дитині не виповниться 11 років, оскільки в цей період дитина вже в змозі самостійно робити логіко-смислові висновки на основі висновків.

Однак і ті, й інші сходяться в тому, що інформацію дитині треба подавати поступово, за допомогою повторюваних позитивних фраз або дій — наприклад, пестячи дитину або читаючи йому його улюблену книгу в атмосфері спокою і душевного тепла.

Однак прийомній сім’ї треба бути готовою до того, що дитина сприйме звістку про своє усиновлення дуже неоднозначно. Його реакція може виразитися зухвалою поведінкою і агресивністю — як по відношенню до його прийомним батькам, так і по відношенню до його біологічним батькам або навіть незнайомим йому людям.

Експерти пояснюють це тим, що після цієї інформації дитина переживає почуття провини, не знаючи, чию сторону йому прийняти. Йому здається, що, люблячи свою нову сім’ю і прийомних батьків, він зраджує своїх біологічних батьків, і навпаки. Вони вважають також, що подібна реакція відноситься до симптомів посттравматичного синдрому (PTSD). Спокійними і щирими розмовами батькам треба поступово привчити дитину до думки про те, що його усиновлення було актом любові з їх боку. Можна поговорити про життя дітей в прийомних будинках і будинках для сиріт, порівнявши її з життям дітей в прийомних сім’ях.

Якщо батьки не зможуть самі допомогти своїй дитині, їм необхідно звернутися в службу, яка пропонує психологічну допомогу прийомним сім’ям.

Прийомна сім’я і Закон

Перш ніж узяти дитину в прийомну сім’ю, треба ознайомитися з Законодавчими актами, що визначають процес усиновлення. В основних рисах вони однакові як для Росії, так і для України. Наведемо їх головні положення.

За РРФСР:

Стаття 127. Особи, які мають право бути усиновлювачами

 1. 1. Усиновлювачами можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком:
 • осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 • подружжя, один з яких визнано судом недієздатним або обмежено дієздатним;
 • осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах;
 • осіб, відсторонених від обов’язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання покладених на нього законом обов’язків;
 • колишніх усиновителів, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;
 • осіб, які мають або мали судимість, що піддаються або піддавалися кримінальному переслідуванню (за винятком осіб, кримінальне переслідування відносно яких припинено за реабілітуючими підставами) за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності особи (за винятком незаконного приміщення в психіатричний стаціонар, наклепу і образи), статевої недоторканості та статевої свободи особистості, проти сім’ї та неповнолітніх, здоров’я населення і суспільної моральності, а також проти громадської безпеки;
 • — осіб, які проживають в житлових приміщеннях, що не відповідають санітарним і технічним правилам і нормам.
 • 2. Особи, які не перебувають між собою в шлюбі, не можуть спільно усиновити одну і ту ж дитину.
 • 3. За наявності кількох осіб, які бажають усиновити одного і того ж дитину, переважне право надається родичам дитини за умови обов’язкового дотримання вимог пунктів 1 і 2 цієї статті та інтересів усиновлюваної дитини.
 • Стаття 128. Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною, яку усиновлюють

  1. Різниця у віці між усиновлювачем, не перебувають у шлюбі, і дитиною, яку усиновлюють повинна бути не менше шістнадцяти років. З причин, визнаним судом поважними, різниця у віці може бути скорочена.
  2. При усиновленні дитини вітчимом (мачухою) наявність різниці у віці, встановленої пунктом 1 цієї статті, не вимагається.
  3. Розірвання ж договору про прийомну сім’ю відбувається в наступних випадках:

  Стаття 141. Підстави до скасування усиновлення дитини

  1. Усиновлення дитини може бути скасовано у випадках, якщо усиновителі ухиляються від виконання покладених на них обов’язків батьків, зловживають батьківськими правами, жорстоко поводяться з усиновленою дитиною, є хворими хронічним алкоголізмом або наркоманією.
  2. Суд вправі скасувати усиновлення дитини і по інших підставах виходячи з інтересів дитини та з урахуванням думки дитини.

  Стаття 142. Особи, що володіють правом вимагати скасування усиновлення дитини

  Правом вимагати відміни усиновлення дитини мають його батьки, усиновителі дитини, усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років, орган опіки та піклування, а також прокурор.

  По Україні:

  Не можуть бути усиновлювачами особи:

  • обмежено дієздатні, недієздатні;
  • позбавлені батьківських прав;
  • особи, які вже були усиновителями і усиновлення було скасовано з їхньої вини;
  • перебувають на обліку або лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
  • зловживають спиртними напоями і наркотиками;
  • не мають постійного місця проживання та постійного доходу;
  • інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

  Перевага при усиновленні віддається родичам, особам, усиновляють кількох братів і сестер, громадянам України і сімейним парам.

  Будь-яка комерційна посередницька діяльність, пов’язана з усиновленням на Україні заборонена.

  Для усиновлення необхідна згода дитини, за винятком випадків, коли за віком або станом здоров’я дитина не в змозі висловити свою думку.

  Необхідно також згода опікуна / піклувальника або інтернату / будинку малятка на усиновлення, хоча така згода може бути отримано рішенням органу опіки або суду (в разі, якщо усиновлення в інтересах дитини).

  Рішення суду про усиновлення приймається з урахуванням стану здоров’я, матеріального та сімейного стану усиновителів, мотивів усиновлення, особистості та стану здоров’я дитини, часу, протягом якого усиновитель уже піклувався про дитину, відносини дитини до усиновителів.

  Суд не має права відмовити в усиновленні на підставі того, що усиновителі вже мають або можуть мати свою дитину.

  ]]>